skip to Main Content
Úspory na bydlení

Neustále hledáme možnosti, kde bychom mohli ušetřit nějaké peníze. Snažíme se dodržovat takové postupy, které šetří energii či vodu. Tak proč nevyužít některou ze státních dotací, které jsou nabízeny přímo domácnostem? Víte, že tak můžete za nezbytné věci (například plynový kotel) do svého domu ušetřit velké množství nákladů? Třeba až 75 %? Níže vám uvádíme státní dotace pro rok 2019, které by vás mohly zajímat.

Program pro mladé

Tento program je určen pro pár mladší 36 let, který se stará o dítě do 15 let. Je určen na pořízení nového bydlení nebo rekonstrukci stávajícího bydlení. Program je platný po celé České republice, ale má určitá omezení. Při pořízení nového domu (nebo koupi starého domu) musí mít tento dům podlahovou plochu do 140 m2, byt pak do velikosti 75 m2. Výhodou tohoto programu ale naopak je to, že zřízení a vedení úvěrového účtu, včetně předčasného splacení je zcela zdarma.

Pokud si pár v průběhu trvání úvěru pořídí dítě (vlastní nebo si dítě osvojí), bude mu z celkového úvěru odečtena částka ve výši 30 000 Kč.

Problémem ale může být financování nemovitosti, pokud pár nevlastní dostatečné množství vlastních finančních prostředků. Stát totiž půjčí maximálně však 80 % ceny nemovitosti – na koupi nebo výstavbu domu maximálně 2 000 000 Kč,. U bytu je tato částka maximálně 1 200 000 Kč.

Nová zelená úsporám – pro výstavbu rodinného domu

O tuto dotaci může požádat každý, kdo se rozhodne postavit si nový nízkoenergetický dům. Výše dotace může být až 300 000 Kč, pokud se rozhodnete využívat další obnovitelné zdroje, může být výše dotace až 450 000 Kč. Nutností je zajistit si stavební dozor.

Nová zelená úsporám – pro zateplení domu

Dotaci ve výši 50 % celkových nákladů (maximálně však 550 000 Kč) můžete získat na zateplení obvodových stěn, střechy, stropu a podlah, ale také na výměnu oken a dveří. V rámci zateplení můžete dotaci využít také na odborný posudek a technický dozor, výstavbu zelené střechy či venkovní stínící techniku. Program je určen pro fyzické i právnické osoby.

Nová zelená úsporám – zdroje energie

Zde můžete získat dotace na energie z obnovitelných zdrojů (solární termické a fotovoltaické systémy), na rekuperaci, za výměnu elektrického vytápění za tepelné čerpadlo či výměnu lokálních topidel na tuhá fosilní paliva. Na jednotlivé druhy zdrojů energie můžete dosáhnout na různě vysoké dotace – maximálně se poskytuje 50 % vynaložených nákladů, avšak ne více než 350 000 Kč.

Kotlíkové dotace

Tento dotační program probíhá již ve třetí vlně. Byl vyhlášen Ministerstvem životního prostředí a využít je může každý majitel rodinného domu, který přechází z neekologického kotle na pevná paliva. Dotace mohou být ve výši až 75 % vynaložených nákladů.

Modrá úsporám 2019 – dešťovka

Tento dotační program má motivovat občany ČR, aby se snažili využívat systémy pro zachycení dešťové vody a její další využití, například na splachování nebo zalévání zahrady. Existují celkem tři úrovně tohoto programu, pro všechny tři je společné to, že při schválení dotace má občan nárok na 3 500 Kč za každý krychlový metr záchytné nádrže. Podle způsobu využití pak můžete čerpat až 30 000 Kč na splachování v domácnosti, až 45 000 Kč na zalévání zahrady a využití vody jako užitkové a až 20 000 Kč na využití vody na zalévání.

Státní dotace pro osoby se zdravotním postižením

Další dotace, které mohou využít domácnosti, jsou různé druhy dotací pro osoby se zdravotním postižením. Takovýmto osobám stát poskytuje dotace na pořízení speciálních zdravotních pomůcek nebo například příspěvek na mobilitu. Osoby se zdravotním postižením tak mohou dotace využít například na přestavbu automobilu tak, aby byly schopné jej používat, nebo na přestavbu domácnosti, která jim usnadní život.

Hodnocení článku

0 komentářů k zobrazení

Napsat komentář

Back To Top