skip to Main Content
Vztahy v práci - ilustrační foto

V dnešní hektické době, kdy má každý jen poskrovnu osobního volna nejsou vztahy na pracovišti ničím neobvyklým. To, zda mohou či nemohou fungovat, je otázka přímo na tělo. Velmi záleží na tom, zda se jedná o vztah mezi sobě rovnými pracovníky nebo nadřízený a podřízený. Roli hraje i celková zralost obou partnerů, kolektiv, vedení a další aspekty. Tak jako vše má své klady i zápory, mají svá pro a proti i vztahy na pracovišti.

Nadřízený a podřízený

Vztahy vzniklé mezi nadřízeným a podřízeným mají podle průzkumu nejmenší šanci na přežití. Vztahy nadřízený vs. podřízený tvoří až 30% pracujících. Okolí nebývá k těmto vztahům příliš shovívavé, protože je podřízený ve výhodě a může se mu dostávat lepšího hodnocení, případně lepší práce. I když dotyčná osoba umí nakládat s pomluvami a ironickými poznámkami, tyto vztahy nemívají příliš moc šancí na přežití a končí buď rozchodem, kdy je pro jednoho či druhého pak utrpení nadále spolu pracovat. Tudíž dochází k tomu, že tak či onak jeden z partnerů práci opouští. Případně pokud vztah jinak funguje, odejde z práce jeden či druhý, aby vztah mohl nadále fungovat a přežil.

Vztahy mezi kolegy

Vztahy mezi sobě rovnými kolegy vytváří až 80% pracujících a pro některé firmy je to dokonce přínosné a ještě mezilidské vztahy podporují. Dvě osoby pracují jako tým a doplňují se. Více hlav – více rozumu. Čtyři ruce – více práce. Tady velmi záleží na podniku, ve kterém pracují a kolektivu, ve kterém se nacházejí. Najít se může i nepřející, nicméně většina vztahů mezi kolegy na stejné lodi nebývá problémem.

Výhody vztahů mezi kolegy

Partneři mohou spolu trávit více času, více a lépe se poznávat, pracovat na něčem, co je oba baví společně. Mohou se hecovat a podporovat, čímž se jim může podařit dosahovat lepších výsledků.

Nevýhody vztahů mezi kolegy

To, co se zdá na počátku být výhodou, může být časem i nevýhoda. Trávit společně čas v práci, a potom ještě i doma, pokud dojde k tomu, že dva spolu začnou i žít, může být až přespříliš. Pokud bydlí odděleně, není to problém. Začnou-li spolu i žít, měli by pamatovat na to, že je velmi důležité nechat i svůj vlastní prostor. Pak je dobrým řešením nechat se přemístit na jiné oddělení. Ono nakonec všeho moc škodí.

Hodnocení článku

0 komentářů k zobrazení

Napsat komentář

Back To Top