skip to Main Content
Šetřit a vyhnout se zadlužení

Tu a tam se každý může ocitnout v situaci, která vyžaduje naši finanční účast, ale bohužel nemáme vlastní úspory. Nezřídka se lidé rozhodnou tuto potřebu řešit úvěrem a věří, že si umí vybrat „výhodnou půjčku“, kterou bez potíží zvládnou splácet. Ovšem realita hovoří o opaku.

Téměř polovina Čechů má v současnosti „nějakou půjčku“. A ne všichni také zvládají dostat svým závazkům. V Česku se dramaticky zvyšuje počet dlužníků a podle Evropské komory ČR má čtyři i více exekucí 380 tisíc osob a přibližně 120 tisíc dlužníků jich má ještě mnohem více. Na počátku dluhové katastrofy bývá přitom původně poměrně nízký dluh, ovšem ten neřešením situace a zanedbáním roste na poplatcích a sankcích.

Dva faktory ovlivňující neschopnost splácet

Nulová reakce a slabá vůle dlužníka jakkoliv pozitivně řešit nastalou situaci přerůstá ve vážný problém. Dlužníci nespolupracují, nekomunikují a čekají, že nějak to přeci dopadne. Stav, kdy není dlužník schopen ze svých příjmů pokrýt veškeré splátky, se nazývá předlužení. A to je realita dneška. Neschopnost splácet a dostat svým závazkům je dána dvěma faktory. Prvním je nedostačující finanční gramotnost (to není urážka, ale konstatování faktu), druhým pak vrcholná nezodpovědnost. A kombinace obou je přímo vražedná a vede často k dalšímu a dalšímu půjčování, ačkoliv je jasné již předem, že dlužník nebude schopen splácet. Co dělat, aby rodinné finance fungovaly a vyhnuli jste se dluhové pasti? Inspirujte se našimi radami v dnešním článku.

Vyhněte se zadlužení – hlídejte si příjmy a výdaje

Klíčový je poměr příjmu a výdajů. Nezáleží, jakou cifru máme na výplatní pásce, důležité je umět vyjít s tím, co máme a nastolit vyvážený balanc mezi příjmy a výdaji. Jestliže naše výdaje převyšují to, co si každý měsíc vyděláme, není to dobře. Je potřeba kriticky a realisticky zhodnotit svou finanční situaci a omezit některé výdaje (vždy se najde něco, co se dá označit za zbytečnost nebo existuje levnější alternativa). Jedná-li se o rodinu, musí všichni členové táhnout za jeden provaz a držet se nastavených pravidel. Nezbytně důležité je vést ke správnému hospodaření i naše nejmenší, aby z nich jednoho dne mohli vyrůst finančně gramotní jedinci, kteří se budou o sebe umět postarat bez zbytečných půjček. Zapojujte do diskuze o financích i děti a společně hovořte o tom, na co mají být vydělané peníze vynakládány.

Stanovte si cíl a vytvořte finanční rezervu

K tomu, aby se z vás stali efektivní hospodáři, kteří mají své finance pod kontrolou je nutnost být obeznámení se současným stavem. Výtečně se pro kontrolu nad financemi osvědčili tabulky vedení příjmů a výdajů (můžete si to psát do počítače, ale klidně i do papírového bloku). Zapisujte si úplně vše, včetně toho, že si cestou do práce koupíte dva koblížky a kafe. Mimo příjmu a výdajů si udělejte i přehled úspor a jejich zhodnocování. Snažte se každou ušetřenou korunu uschovat a vytvořit si rezervu pro nečekané výdaje (předejdete tak nutnosti uchýlit se k půjčce).

Velmi dobře se osvědčilo i hospodaření obálkovou metodou. Do čtyř obálek přidělíte peníze na týden, do páté obálky vložíte vždy 10% ze svého příjmu (to budou úspory). Tvařte se, že tyto peníze prostě neexistují. Vytvoření finančního polštáře spočítáte jednoduše – vypočítejte si měsíční náklady (výdaje) a vynásobte třemi. Vašim úkolem by mělo být vytvoření finanční rezervy na pokrytí 3 měsíců v případě nemoci, úrazu či jiných nečekaných výdajů. K běžnému účtu si lze zřídit spořicí účet, kde budete mít našetřené penízky a kdykoliv dostupné.

Hodnocení článku

0 komentářů k zobrazení

Napsat komentář

Back To Top